[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

image.png
image.png

Osijek, Croatia

image.png

Trg slobode 8

image.png

1. PRVO PRVENSTVO    HRVATSKE U RUN UP – u

2. PRVO PRVENSTVO HRVATSKE  INVALIDNIH OSOBA U RUN UP – u

Trg slobode 8, Osijek, 30.10.2021. sa početkom u 9 sati .

V A Ž N A   O B A V I J E ST

NATJECATELJI KOJI IMAJU STALNO MJESTO  BORAVKA VAN HRVATSKE IMAJU PRAVO  NASTUPITI  U SLUŽBENOJ  KONKURENCIJI PO IZVORNOM  DRŽAVLJANSTVU.

Svaki  sudionik utrke dobija  TWA službenu svjetsku  diplomu.

Towerrunning Croatia   Association prva i  jedina službena globalna   asocijacija  za  towerunning u Hrvatskoj registrirana u  Towerrunning World  Association i Hrvatskom   savezu  sportske rekreacije “Sport za sve” organizira PRVO PRVENSTVO  HRVATSKE  U RUN UP –  16 katova – 240  stepenica u Osijeku, Trg slobode 8, 30.10.2021. sa početkom u 9 sati .

Glavni partner – Sportske novosti.

APEL SAMO ONIMA  KOJI IMAJU SRCE  ZA GLADNE

Suorganizator utrke je  Kršćanska  humanitarna udruga  Putevi milosti, Osijek, Bračka 140a

Svrha uplate : Obrok za gladne,  

HR69 2340 0091 5111 5306 3  

SWIFTB CODE: PBZGHR2X

Kao član Kršćanske humanitarne udruge Putevi milosti i član Svjetovnog  Franjevačkog reda skrušeno i ponizno  klečim pred vama i molim vas otvorite  vaše veliko  srce poklonite jedan obrok  gladnima.

Božidar Deodat Krešić

OBAVIJEST   NATJECATELJIMA

Prijava : email entuzijastazauvjek@gmail.com , podaci : ime i prezime , datum rođenja

Uplata startnine :  TORANJTRČANJE  HRVATSKA UDRUGA, TRG SLOBODE 8

,31000 OSIJEK

HR02223400091110985910 / SWIFT CODE  : PBZGHR2X , Svrha uplate : startnina 75 Kuna

Kategorije : muški/ ženski , juniori ,  seniori, veterani. Ekipno 3 člana.

Direktor  utrke : Božidar Deodat Krešić ,poznati profesionalni  svjetski  towerrunning  trkač, Telefon  +385 091 602 0007

SVJETSKA  HUMANITARNA SOLO UTRKA ZA GLADNE  30.10.2021.

POZNATI PROFESIONALNI VETERANSKI SVJETSKI SPORTAŠ INVALID SEDAMDESETDVOGODIŠNJI BOŽIDAR  DEODAT  KREŠIĆ – 220  x  16 katova -= 52 800  stepenica = 3 520  katova.

PRVA SLUŽBENA  SVJETSKA UTRKA  „ 10.000  METARA  NADMORSKE  VISINE „

UTRKA JE POD  POKROVITELJSTVOM   TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION A U ORGANIZACIJI TOWERRUNNING CROATIA   ASSOCIATION SLUŽBENE  ČLANICE  TWA

 Sa  10.000  metara  nadmorske visine u organizaciji Towerrunnning  World   Association postaje  jedina i najstarija osoba koja je to učinila – svjetski rekord  veteranski..

Glavni medijski pokrovitelji  su Sportske Novosti ,Croatia Week i Pixel .
Datum održavanja svjetske  humanitarne utrke utrke je  30.10.2021. sa početkom u 17 sati .
image.png

1. THE FIRST CROATIAN CHAMPIONSHIP IN  RUN

2. THE FIRST CROATIAN CHAMPIONSHIP   DISABLED PERSONS IN RUN

Osijek, Croatia, Trg slobode 8

IMPORTANT NOTICE

COMPETITORS WHO HAVE A PERMANENT PLACE OF STAY OUTSIDE CROATIA HAVE THE RIGHT TO PARTICIPATE IN OFFICIAL COMPETITION BY ORIGINAL CITIZENSHIP.

 Each participant in the race receives a TWA official world diplom.

Towerrunning Croatia Association the first and only official global association for towerrunning in Croatia registered in Towerrunning World Association and the Croatian Association of Sports Recreation “Sport for All” “organizes the FIRST CROATIAN CHAMPIONSHIP IN RUN UP – 16 floors – 240 steps in Osijek, Trg slobode 8 days 30.10 .2021. starting at 9 p.m.

The main partners is SPORTS NOVOSTI.

APPEAL ONLY TO THOSE WHO HAVE A HEART FOR THE HUNGRY

The co-organizer of the race is the Christian Humanitarian Association Paths of Grace. Purpose of payment: Meal for the hungry, HR69 2340 0091 5111 5306 3, SWIFTB CODE PBZGHR2X

As a member of the Christian Humanitarian Association Paths of Grace and a member of the Secular Franciscan Order, I kneel before you humbly and humbly and ask you to open your big heart and give one meal to the hungry.

Božidar Deodat Krešić

NOTICE TO COMPETITORS

Registration:: email entuzijastazauvjek@gmail.com, data: name and surname, date of birth Entry fee payment: TORANJTRČANJE HRVATSKA UDRUGA, TRG SLOBODE 8, 31000 OSIJEK HR02223400091110985910 / SWIFT CODE: PBZGHR2X, Purpose of payment: entry fee 10 Euro Categories: male / female, juniors, seniors, veterans. Team: 3 members. Please put the TCA logo here.

Race director: Božidar Deodat Krešić, world-famous professional veteran towerrunning runner, Phone +385 091 602 0007

1. NOTICE TO COMPETITORS

Registration:: email entuzijastazauvjek@gmail.com, data: name and surname, date of birth Entry fee payment: TORANJTRČANJE HRVATSKA UDRUGA, TRG SLOBODE 8, 31000 OSIJEK HR02223400091110985910 / SWIFT CODE: PBZGHR2X, Purpose of payment: entry fee 10 Euro. Categories: male / female, juniors, seniors, veterans. Team: 3 members.

2. NOTICE TO COMPETITORS – DISABLED PERSONS

Registration: email entuzijastazauvjek@gmail.com, data: name and surname, date of birth, type of disability, disability category. Entry fee payment: TORANJTRČANJE HRVATSKA UDRUGA, TRG SLOBODE 8, 31000 OSIJEK HR02223400091110985910 / SWIFT CODE: PBZGHR2X, Purpose of payment: entry fee 10 Euro Kuna Categories: male / female, juniors, seniors, veterans. Team: 3 members.

WORLD HUMANITARIAN SOLO RACE FOR THE HUNGRY 30.10.2021.

FAMOUS PROFESSIONAL VETERANS WORLD ATHLETE DISABLED SEVENTY-TWO-YEAR-OLD BOŽIDAR DEODAT KREŠIĆ -220 x 16 floors -52 800 steps – 3 520 floors.

FIRST OFFICIAL WORLD RACE “10,000 METERS ALTITUDE” THE RACE IS UNDER THE AUSPICES OF THE TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION AND ORGANIZED BY THE TOWERRUNNING CROATIA ASSOCIATION OFFICIAL MEMBERS OF TWA At 10,000 meters above sea level the Towerrunnning World Association becomes the only and oldest person to have done so.

The date of the world humanitarian race is 30.10.2021. starting at 5 p.m.

image.png