[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

PRVO OTVORENO PRVENSTVO  BALKANA 

U RUN  UP AND  DOWN

ZA GLADNE

Prvenstvo   je događaj Towerrunning Tour.

Najava  obavljena  na svjetskoj web stranici Towerrunning  World   Association .image.png
image.png

image.png

image.png

image.png
image.png
image.png

Prvi  puta u svijetu   službeno se  organizira   run  up   and  down .

Svi natjecatelji nastupaju na  vlastitu  odgovornost i organizator  ne  snosi  bilo koju odgovornost  za  bilo koju   štetu  prije  , za vrijeme   i poslije utrke.

Svakog  volontera  doćekujemo sa  radosću.

Prije  Prvenstva    mogu  neslužbeno revijalno nastupiti svi zainteresirani.

Prvo nastupaju  žene  a nakon toga  nastupaju  muškarci.

TORANJTRČANJE  BALKAB UDRUGA  članica  TOWERRUNNING  WORLD  ASSOCIATION  jedino službenon globalno tijelo za natjecateljsko penjanje po stepenicamau  za Balkan.

TORANJTRČANJE  BALKAN UDRUGA  članica  TOWERRUNNING  WORLD  ASSOCIATION

i   Zajednice   sportskih  udruga  Hrvatske  I  Sport za sve  Hrvatska   30.juli.2022.  organizira u Osijeku, Trg slobode 8  sa početkom u  9 sati  PRVO  OTVORENO PRVENSTVO  BALKANA   U RUN UP  I AND  DOWN .

Prijava : : email entuzijastazauvjek@gmail.com  , bozidardeodatkresic@gmail.com

podaci : ime i prezime , datum rođenja ,država ,

Uplata startnine :  Kršćanska  humanitarna  udruga  PUTEVI  MILOSTI   :

Bračka 140a, Osijek   HR9823400091110558837  swift code: PBZGHR2X

Svrha uplate : startnina 50  Kuna

Sve informacije  na  : facebook  BOŽIDAR DEODAT KREŠIĆ

Mogu se službeno natjecati svi.

U  službenoj  kategoriji   mogu se natjecati svi  građani Balkana ( Hrvatska ,Srbija,  Slovenija, Crna Gora,Sjeverna Makedonija ,   Bosna I Hercegovina ,Kosovo,   Rumunija,  Bugarska ,  Grčka,Turska  i  Albanija  )  i svi oni  koji imaju   balkansko   izvorno  državljanstvo  bez obzira   gdje  žive u svijetu.U  neslužbenoj  kategoriji  mogu se natjecati  svi ostali.Kategorija  :ženski  i muški. Fizički invalidi  mogu nastupiti  revijalno.

STAROSNE  KATEGORIJE  : 18 – 34 godine i 35 godina na  više .UTRKE :  1 x 32  katova ,  štafeta  4 x 32  katova.

Sude   verificirani   suci  za  sportsku rekreaciju- towerrunning.

ZEMLJOMJERNIK d.o.o. za izmjeru i katastar  besplatno  izmjerio   visinu uspona 16  katova.

  Svaki  sudionik utrke dobija  TOWERRUNNING  WORLD ASSOCIATION   diplomu.

Direktor  utrka : Božidar Deodat Krešić , sudionik  4.Prvenstva  u  towerrunning  u WARŠAVI ,  veteranski svjetski towerrunning  trkač ,Telefon  +385 091 602 0007

Službeni  fizioterapeut  Prvenstva : Josip  Štenc.

Svi natjecatelji nastupaju na  vlastitu  odgovornost i organizator  ne  snosi  bilo koju odgovornost  za  bilo koju   štetu  prije  , za vrijeme  i poslije utrke.

Svakog  volontera  oćekujemo RADOSNO.

FIRST OPEN CHAMPIONSHIP OF THE BALKANS U RUN UP AND DOWN

FOR THE HUNGRY

 The championship is a Towerrunning Tour event.

Announcement made on the Towerrunning World Association website.

For the first time in the world, a run-up and down is officially organized.

TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION is the only official global body for competitive stair climbing in the Balkans.

TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION BALKAN ASSOCIATION and the Association of Sports Associations of Croatia and Sport for All Croatia

30 .juli  .2022. organizes in Osijek, Trg slobode 8 starting at 9 am

FIRST OPEN BALKAN CHAMPIONSHIP IN RUN UP AND AND DOWN.

Login:: email entuzijastazauvjek@gmail.com, bozidardeodatkresic@gmail.com data: name and surname, date of birth, country, Entry fee payment: Christian humanitarian association ROADS OF GRACE: Bračka 140a, Osijek HR 9823400091110558837 swift code: PBZGHR2X Purpose of payment: entry fee 6  euro  / 50 kuna.

All information on: facebook BOŽIDAR DEODAT KREŠIĆ Everyone can officially compete.

 All citizens of the Balkans (Croatia, Serbia, Slovenia, Montenegro, Northern Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Romania, Bulgaria, Greece, Turkey and Albania) and all those who have Balkan citizenship regardless of where they live can compete in the official category. in the world.

In the unofficial category everyone else can compete. Category: female and male. Physically disabled people can perform at the show. AGE CATEGORIES: 12 – 17 years, 18 – 34 years and 35 years and older. RACE: 1 x 32 floors, relay 4 x 32 floors. Judge verified judges for sports recreation. ZEMLJOMJERNIK d.o.o. for surveying and cadastre free of charge measured the height of the rise of 16 floors. Each participant in the race receives a TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION diploma. Race director: Božidar Deodat Krešić, participant of the 4th EUROPEAN TOWERRUNNING CHAMPIONSHIP in Warsaw, veteran world towerrunning runner,

 Phone +385 091 602 0007

Official physiotherapist  : Josip Štenc