[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

Towerrunning  Croatia   association pod  pokroviteljstvom   Towerrunning  world   association organizira   sportski  događaj   značajan  za  Hrvatsku, Osječko-baranjsku  županiju i grad  Osijek. Kao gosti pozvani su  gradonačelnik  grada  Osijeka  Ivan Radić i predsjednik  Zajednice  športskih  udruga   grada Osijeka   Ivan  Kos. Prvenstvo službeno otvara  šef  sporta  u  gradu  Osijeku   Robert  Seligman, proslavljeni  svjetski  gimnastičar.

image.png

PRVO OTVORENO PRVENSTVO  HRVATSKE

U RUN  UP AND  DOWN

Z A  G L A D N E

Prvenstvo u  je događaj Towerrunning Tour.

image.png
image.png
image.png
image.png

TORANJTRČANJE  HRVATSKA UDRUGA  članica  TOWERRUNNING  WORLD  ASSOCIATION  jedino službeno globalno tijelo za natjecateljsko penjanje po stepenicama  za Hrvatsku i   Zajednica   sportskih  udruga  Hrvatske  i  Sport za sve  Hrvatska   25.lipanj 2022.  organizira u Osijeku, Trg slobode 8  sa početkom u  9 sati  PRVO  PRVENSTVO  HRVATSKE   U RUN UP  I AND  DOWN .

Prvi  puta    službeno se  organizira   run  up   and  down ( gore  dolje  bez  lifta ).

Svi natjecatelji nastupaju na  vlastitu  odgovornost i organizator  ne  snosi  bilo koju odgovornost  za  bilo koju   štetu  prije  , za vrijeme   i poslije utrke.

Prije  Prvenstva     neslužbeno    mogu  revijalno nastupiti svi zainteresirani. Mogu nastupiti i invalidi. Svi  sudionici  dobivaju  TOWERRUNNING  DIPLOMU.

Prvo nastupaju  žene  a nakon toga  nastupaju  muškarci.

U  službenoj  kategoriji   mogu se natjecati  svi  građani Hrvatske i svi oni  koji imaju   izvorno hrvatsko  državljanstvo   bez obzira   gdje  imaju stalno mjesto  boravka u svijetu.

UTRKU  prati stručni  suradnik    TCA  nezaposleni    fizioterapeut  JOSIP ŠTENC :  TRČANJE STEPENICAMA SPADA U EKSTREMNI  SPORT JER ZAHTIJEVA  VELIKI  PSIHOFIZIČKI NAPOR UZ  EKSTREMNO  TROŠENJE KALORIJA (   8   sat  =   750  kalorija ) A TRČANJE NIZ STEPENICE SPADA I U EKSTREMNI   OPASNI SPORT  JER POSTOJI  REALNA  MOGUĆNOST   PUCANJA LIGAMENATA U  KOLJENU I  UGANUĆA ZGLOBA .

Prijava : :email entuzijastazauvjek@gmail.com  , bozidardeodatkresic@gmail.com

podaci : ime i prezime , datum rođenja ,država ,datum  uplate   startnine

Uplata startnine :  Kršćanska  humanitarna  udruga  PUTEVI  MILOSTI CODE  :

Bračka 140a, Osijek   HR69823400091110558837  swift code: PBZGHR2X

Svrha uplate : startnina 50  Kuna

Sve informacije  na  facebook  BOŽIDAR DEODAT KREŠIĆ .

STAROSNE  KATEGORIJE  : 18 – 34 godine i 35 godina na  više .UTRKA :  1 x 32  katova , 

Sude   verificirani  TCA  suci  za  sportsku rekreaciju-towerrunning.

ZEMLJOMJERNIK d.o.o. za izmjeru i katastar  besplatno  izmjerio   visinu uspona 16  katova.

  Svaki  sudionik utrke dobija  TOWERRUNNING  WORLD ASSOCIATION   diplomu.

Direktor  utrka : Božidar Deodat Krešić ,  sudionik  4.PRVENSTVA  EUROPE  U  TOWERRUNNING U Waršavi  ,veteranski rekorder.

Telefon  +385 091 602 0007 . 

Svakog  volontera očekujemo radosno.

image.png
image.png

FIRST CROATIAN OPEN CHAMPIONSHIP U RUN UP AND DOWN

FOR THE HUNGRY

 Championship is  a Towerrunning Tour event.

Announcement made on the Towerrunning World Association website.

For the first time, a run up and down is officially organized.

 Everyone can officially compete.

In the official category, all citizens of Croatia and all those who have original Croatian citizenship can compete, regardless of where they have a permanent place in the world. In the unofficial category, everyone else can compete.

Category: female and male.

Physically disabled people can perform at the show.

The race was expertly assisted by TCA Unemployed Physiotherapist Josip Štenc : Running stairs falls into extreme sports because it requires great psychophysical efforts with extreme calorie wear (8 hours = 750 calories) and running down the stairs falls into an extreme dangerous sport because there is a real possibility of shooting ligaments in the knee AND WRINKLE JOINTS.

TOWER RUNNING CROATIAN ASSOCIATION member TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION the only official global body for competitive climbing stairs in Croatia. and the Association of Sports Associations of Croatia and Sport for All Croatia 25.lipanj .2022. organizes in Osijek, Trg slobode 8 starting at 9 am

THE FIRST CROATIAN CHAMPIONSHIP IN RUN UP AND AND DOWN.

Login:: email entuzijastazauvjek@gmail.com, bozidardeodatkresic@gmail.com data: name and surname, date of birth, country, Entry fee payment: Christian humanitarian association ROADS OF GRACE CODE: Bračka 140a, Osijek HR 9823400091110558837swift code: PBZGHR2X Purpose of payment: entry fee  6 EURO / 50  KUNA.

 All information on facebook BOŽIDAR DEODAT KREŠIĆ. AGE CATEGORIES: 12 – 17 years, 18 – 34 years and 35 years and older.

RACE: 1 x 32 floors, relay 4 x 32 floors. Judge verified judges for sports recreation.

ZEMLJOMJERNIK d.o.o. for surveying and cadastre free of charge measured the height of the rise of 16 floors. Each participant in the race receives a TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION diploma.

Race director: Božidar Deodat Krešić, participant of the 4th EUROPEAN TOWERRUNNING CHAMPIONSHIP in Warsaw, veteran world towerrunning runner,

 Phone +385 091 602 0007

Official physiotherapist: Josip Štenc