[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

Kršćanska humanitarna udruga dana 02.06.2022. objavljuje postupak javne nabave u okviru projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji” FD.01.2.0.01.0007; FD.02.2.0.01.0007; FD.03.2.0.01.0007

Predmet javne nabave su:

  • paketi hrane za krajnje korisnike projekta: Paket A 7800 komada i Paket B 4200 komada
  • paketi higijenskih potrepština za krajnje korisnike projekta, 12.000 paketa.

Postupak javne nabave je otvoren do 13.06.2022. do 16 sati. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu
zaprimljene od strane NOJN-a

Uvjeti javne nabave mogu se pogledati na slijedećim linkovima: