1

Volonterski timovi udruge “Putevi milosti”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti provela je kampanju privlačenja novih volontera u udrugu. Cilj je akcije povećati broj osoba koje volontiraju u udruzi “Putevi milosti”, a time povećavaju provedbene kapacitete udruge i služe na dobrobit cijele zajednice i osoba kojima pomažu.

Akcija je provedena u sklopu EU projekta “Dobro upravljanje OCD-a za razvoj zajednice”

Nakon završetka akcije su formirana dva mobilna volonterska tima, jedan na području Osijeka, a drugi na području Belog Manastira.

Mobilni volonerski timovi ustrojeni su za pomoć starim, nemoćnim osobama, te svim pripadnicima ugroženih skupina.

                 Sadržaj objave isključiva je odgovornost Kršćanske humanitarne udruge za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“