[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print
image_pdf
image_print

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” je od 13.09.2022. – 19.09.2022. podjelila 1.300 paketa A za obitelji do 3 člana i 700 paketa B za obitelji koje imaju 4 i više članova, te 1.080 paketa higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Paket A sadržava 17 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržava 22 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.