1

Prijevoz starijih i nemoćnih osoba – Lipik i Pakrac

Nakon provedenog javnog poziva za prijavu dvogodišnjih
programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba
za 2021. i 2022. godinu koje je provelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,
obitelji i socijalne politike, Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“
potpisali su ugovor o financiranju programa pod nazivom „Prijevoz starijih i
nemoćnih osoba- Lipik i Pakrac“. Vrijednost programa je 106.000,00 kn, a
program se provodi u partnerstvu grada Lipika te sa suradnikom Udrugom
socijalnih usluga „Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama“ Lipik. Voditelj
programa je Dalibor Viboh, a administrator je Tomislav Kužilek koji su
zaposleni u programu. Program se provodi najdulje 24 mjeseca.

Ovim programom želi se omogućiti dostupnost prijevoza svim
osobama starije životne dobi s područja gradova Lipika i Pakraca, dati im
sigurnost da će moći doći do doktora i drugih važnih osoba kad budu osjećali
potrebu za time, te im dati mogućnost i potaknuti ih da dođu na brojna
događanja i druženja koja se organiziraju na ovom području, naročito na
događanja primjerena njihovim željama i prilagođena trećoj životnoj dobi, poput
brojnih aktivnosti koja se organiziraju u Dnevnom boravku za starije osobe u
Lipiku koje se konstantno unapređuju te se njima želi obuhvatiti što veći broj
starijih osoba. Predstavljenim programom, starijim se osobama želi osigurati
kvalitetniji život, ali i potaknuti ih da budu aktivniji članovi zajednice te
da što duže ostanu u vlastitim domovima. Program se provodi u suradnji s
nadležnim ministarstvom, Udrugom socijalnih usluga “Pomoć u kući starijim
i nemoćnim osobama” Lipik te u partnerstvu Grada Lipika.
Dnevni boravak i organiziranje aktivnosti za starije osobe Lipik

Nakon provedenog javnog poziva za prijavu dvogodišnjih
programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba
za 2021. i 2022. godinu koje je provelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,
obitelji i socijalne politike, Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“
potpisali su ugovor o financiranju programa pod nazivom „Dnevni boravak i
organiziranje aktivnosti za starije osobe Lipik“. Vrijednost programa je
110.000,00 kn, a program se provodi u partnerstvu grada Lipika te sa suradnikom
Udrugom socijalnih usluga „Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama“ Lipik.
Voditeljica programa i administratorica je Kristina Kovar, bacc.physioth. koja
je zaposlena u programu. Program se provodi najdulje 24 mjeseca.

Pozivaju se svi zainteresirani građani starije životne dobi
na uključivanje planiranih aktivnosti u sklopu programa Dnevni boravak i
organiziranje aktivnosti za starije osobe Lipik koji se provodi u suradnji s
nadležnim Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne
politike, Udrugom socijalnih usluga “Pomoć u kući starijim i nemoćnim
osobama” Lipik te u partnerstvu Grada Lipika. Uključuje korisnike iz grada
Lipika i okolnih pripadajućih naselja ove jedinice lokalne samouprave na adresi
Baranjska 14a, Lipik.

Ovaj program nastavak je dosadašnjih aktivnosti vezanih za
unapređenje kvalitete života starijih osoba i njihovog života u zajednici. Kroz
program se korisnicima želi omogućiti da brinu o sebi, o svom zdravlju, da budu
aktivni i razvijaju se, da budu informirani, da uče nove vještine te da im se
ponudi da upoznaju mjesta koja možda nisu imali prilike vidjeti.