Ublažavanje siromaštva

110 of 32 items

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ je od 01.10.2016. – 30.09.2017. provodila projekt „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, koji se financirao u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomod za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ je u projektu podijelila pakete prehrambenih i higijenskih artikala za ukupno 2 500 obitelji ili 8 000 pojedinaca na području Osjeĉko-baranjske županije, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitiĉko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Splitsko-dalmatinske županije. Ukupna vrijednost projekta je bila 8 000 205,85 kuna.

image_pdfimage_print

Javna nabava u okviru projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji”

by Krešo Žarković

NAZIV NABAVE: Nabava paketa higijenskih potrepštinaEVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: FEAD V-1/2023PODACI O NARUČITELJU:Naručitelj: Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi “Putevi milosti”Adresa: Osijek, Bračka 140 aOIB: 11136937434Telefon: 091/563-6436Telefaks: n/pInternet adresa: www.udruga-putevimilosti.netElektronička pošta: udruga.putevimilosti@gmail.comNapomena: Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi KONTAKT PODACI : Krešo Žarković, predsjednik udrugemob: +385 […]

Projekt “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji”

by Krešo Žarković

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” provodi projekt “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji” iz poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“ (FEAD). Projekt ukupne vrijednosti 263.340,00 eura uz stopu sufinanciranja 100% ukupnih prihvatljivih troškova potpisao je predsjednik udruge Krešo Žarković dana 07.06.2023. Projektnim aktivnostima predviđena je podijela higijenskih potrepština za najugroženije […]

Najava 6.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

by Krešo Žarković

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 6. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD). Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Sv. Vinka Paulskog. […]

Najava 5.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

by Krešo Žarković

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 5. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD). Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Sv. Vinka Paulskog. […]

4.podjela u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

by Krešo Žarković

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” je od 15.11.2022. – 23.11.2022. podijelila 1.675 paketa A za obitelji do 3 člana i 325 paketa B za obitelji koje imaju 3,4 i više članova u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje […]

Najava 4.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

by Krešo Žarković

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 2. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD). Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Sv. Vinka Paulskog. […]

Najava 3.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

by Krešo Žarković

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 2. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD). U 2. podjeli Udruga će podijeliti 2.000 paketa hrane i […]