1

6.podjela u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” je od 25.01.2023. – 31.01.2023. podijelila 1.483 paketa A za obitelji do 3 člana i 517 paketa B za obitelji koje imaju 4 i više članova u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Paket A sadržava 17 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržava 22 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.
Najava 6.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 6. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Sv. Vinka Paulskog.

U 6. podjeli Udruga će podijeliti 2.000 paketa hrane i to 1.483 paketa A za obitelji do 3 člana i 517 paketa B za obitelji koje imaju 3, 4 i više članova. Paket A sadržavati će 17 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržavati će 22 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.

Podjele će biti u slijedećim mjestima, po slijedećem rasporedu:

25.01.2023. – Osijek, Đakovo, Belišće

26.01.2023. – Draž, Bizovac, Babina Greda, Čaglin, Slatina

27.01.2023. – Split, Lipik

31.01.2023. – Ilok, Gunja

Svi korisnici koji su se upisali u projekt biti će obaviješteni o terminu podjele paketa. Na podjelu trebaju ponijeti osobnu kartu radi identifikacije
5.podjela u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” je od 13.12.2022. – 16.12.2022. podijelila 1.605 paketa A za obitelji do 3 člana i 395 paketa B za obitelji koje imaju 4 i više članova u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Paket A sadržava 17 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržava 22 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.
Najava 5.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 5. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Sv. Vinka Paulskog.

U 5. podjeli Udruga će podijeliti 2.000 paketa hrane i to 1.605 paketa A za obitelji do 3 člana i 395 paketa B za obitelji koje imaju 3, 4 i više članova. Paket A sadržavati će 17 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržavati će 22 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.

Podjele će biti u slijedećim mjestima, po slijedećem rasporedu:

13.12.2022. – Đakovo, Ilok, Babina Greda, Gunja, Slatina

14.12.2022. – Čaglin

15.12.2022. – Osijek, Draž, Bizovac, Lipik

16.12.2022. – Split, Belišće

Svi korisnici koji su se upisali u projekt biti će obaviješteni o terminu podjele paketa. Na podjelu trebaju ponijeti osobnu kartu radi identifikacije
4.podjela u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” je od 15.11.2022. – 23.11.2022. podijelila 1.675 paketa A za obitelji do 3 člana i 325 paketa B za obitelji koje imaju 3,4 i više članova u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Projekt se provodi u pet Hrvatskih županija, na 12 distribucijskih centara.

Paket A sadržava 17 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržava 22 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.
Najava 4.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 2. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Sv. Vinka Paulskog.

U 4. podjeli Udruga će podijeliti 2.000 paketa hrane i to 1.785 paketa A za obitelji do 3 člana i 215 paketa B za obitelji koje imaju 3, 4 i više članova. Paket A sadržavati će 17 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržavati će 22 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.

Podjele će biti u slijedećim mjestima, po slijedećem rasporedu:

15.11.2022. – Ilok, Čaglin, Lipik

16.11.2022. – Gunja

17.11.2022. – Split

23.11.2022. – Osijek, Đakovo, Draž, Belišće, Bizovac, Babina Greda, Slatina

Svi korisnici koji su se upisali u projekt biti će obaviješteni o terminu podjele paketa. Na podjelu trebaju ponijeti osobnu kartu radi identifikacije
3.podjela u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” je od 03.10.2022. – 07.10.2022. podijelila 1.785 paketa A za obitelji do 3 člana i 215 paketa B za obitelji koje imaju 4 i više članova u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Paket A sadržava 17 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržava 22 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.
Najava 3.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 2. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

U 2. podjeli Udruga će podijeliti 2.000 paketa hrane i to 1.785 paketa A za obitelji do 3 člana i 215 paketa B za obitelji koje imaju 3, 4 i više članova. Paket A sadržavati će 17 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržavati će 22 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.

Podjele će biti u slijedećim mjestima, po slijedećem rasporedu:

25.10.2022. – Ilok, Čaglin, Gunja

26.10.2022. – Osijek, Đakovo, Belišće, Bizovac, Babina Greda, Slatina

27.10.2022. – Draž, Lipik

28.10.2022. – Split

Svi korisnici koji su se upisali u projekt biti će obaviješteni o terminu podjele paketa. Na podjelu trebaju ponijeti osobnu kartu radi identifikacije
2.podjela u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” je od 03.10.2022. – 07.10.2022. podijelila 1.300 paketa A za obitelji do 3 člana i 700 paketa B za obitelji koje imaju 4 i više članova, te 920 paketa higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Paket A sadržava 17 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržava 22 artikala prehrane i 4 artikla osobne higijene, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.
Najava 2.podjele u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” najavljuje 2. podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u sklopu projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

U 2. podjeli Udruga će podijeliti 2.000 paketa hrane i to 1.300 paketa A za obitelji do 3 člana i 700 paketa B za obitelji koje imaju 3, 4 i više članova. Paket A sadržavati će 17 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 260 kuna. Paket B sadržavati će 22 artikala prehrane, pojedinačna vrijednost paketa iznosi 390 kuna.

Podjele će biti u slijedećim mjestima, po slijedećem rasporedu:

03.10.2022. – Babina greda, Gunja

04.10.2022. – Osijek, Ilok, Slatina

05.10.2022. – Bizovac, Đakovo

06.10.2022. – Lipik, Čaglin, Split

07.10.2022. – Belišće

Svi korisnici koji su se upisali u projekt biti će obaviješteni o terminu podjele paketa. Na podjelu trebaju ponijeti osobnu kartu radi identifikacije