[ A+ ] /[ A- ]

 

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” poziva sve osobe bez obzira na imovinski status, a koje trebaju bilo koju vrstu pravne pomoći da nam se obrate jer naša pravnica Vlatka Vraneković vam nudi besplatne pravne savjete.

 

Slijedi životopis naše pravnice:

Rođena sam u Senju 31.ožujka 1958. Završila sam u redovnom roku Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i nakon obveznog pripravničkog staža pri Općinskom sudu u Senju položila pravosudni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva pravosuđa. Oko 2 godine obnašala sam dužnost zamjenika Općinskog državnog odvjetnika za tada općine (danas gradovi) Senj, Rab i Pag, potom sam obnašala dužnost suca Općinskog suda u Malom Lošinju 5 godina, a nakon toga otvorila odvjetničku kancelariju sa sjedištem u Malom Lošinju. Odvjetničku praksu sam obavljala sve do početka rata kada sam zbog privatnih problema bila prinuđena prestati sa radom. Kad se ispunilo potrebno vrijeme počela sam raditi kao upravni savjetnik u Ministarstvu pravosuđa u Upravi za zatvorski sustav. Prepoznata kao entuzijasta od strane državnog tajnika upućena sam na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij javne uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji sam u roku završila i stekla akademski naziv sveučilišni specijalist javne uprave. Tijekom rada u državnoj upravi obavljala sam i poslove radnog mjesta viši upravni savjetnik pa načelnik Odjela općih i pravnih poslova a sada sam članica Odbora za državnu službu gdje sam 2010. godine imenovana na vrijeme od 5 godina, koji posao radim i danas. Evo radnog iskustva se steklo, znanja isto tako. Želim to znanje i iskustvo koje posjedujem staviti na raspolaganje svima koji su u potrebi za pravnom pomoći, a nemaju sredstava za plaćanje troškova odvjetničkih usluga ili pak nisu u mogućnosti iz bilo kojeg drugog razloga zaštiti svoja zakonom zajamčena prava i interese. Kroz praksu vidim bezboroj slučajeva u kojima prvostupanjska tijela postupaju i donose upravne akte na štetu fizičkih osoba, a oni zbog naprijed navednih razloga nisu u mogućnosti osigurati sebi stručnu pravnu pomoć i tako su na neki način primorani dopustiti da stjecanjem svojstva pravomoćnosti tih upravnih akata nastupe i štetne pravne posljedice.

 

Za sve informacije se možete javiti na mail adresu:

vlatkavranekovic58@gmail.com i na broj mobitela 098 605 349

facebook stranica  https://www.facebook.com/pages/Daj-mi-%C4%8Dinjenice-dat-%C4%87u-ti-pravo/1580093752221164?notif_t=fbpage_fan_invite