[ A+ ] /[ A- ]

Financijski plan za 2018.godinu je usvojila Skupština Udruge na svome zasjedanju održanom u prostorijama Udruge, Bračka 140a, Osijek, dana 29.09.2017.

Možete ga u cijelosti pročitati na slijedećem linku:

 

Financijski plan za 2018 -1