[ A+ ] /[ A- ]

U utorak 01.09.2015. biti će u sjedištu udruge podjeljeno oko 20 paketa higijenskih i prehrambenih artikala. Svaki paket biti će vrijednosti oko 300 kuna.P3300019

Ova podjela paketa dio je projekta “Kap dobrote: program strukturirane potpore socijalno ugroženim obiteljima osječko-baranjske županije”.

U sklopu navedenog projekta još će najmanje 9 obitelji dobiti financijsku pomoć u vrijednosti oko 350 kuna.

Ukupan iznos cijelog projekta iznosi 10 000 kuna, a sredstva su osigurana donacijama HEP-a u iznosu 9 000 kuna, te županije osječko-baranjske u iznosu 1 000 kuna.

Zahvaljujemo Hrvatskoj elektroprivredi i županiji osječko-baranjskoj na sredstvima koja su nam dodijelila na natječajima za potporu rada udruga. Bez ovih sredstava akciju bi bilo nemoguće realizirati.