[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

Kršćanska humanitarna udruga provodi sljedeće aktivnosti:

 

-prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno članka 13. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“ broj 74/14.), te Zakona o humanitarnoj pomoći (“Narodne novine” br. 128/2010.)

– tiskanje i dijeljenje ili prodaja letaka, brošura, biltena, knjiga, bedževa, plakata i drugog promidžbenog materijala,

– prodaja rukotvorina članova,

– organiziranje humanitarnih koncerata i ostalih javnih okupljanja,

– organiziranje stručnih savjetovanja, tribina, okruglih stolova, radionica i sl.,

– organiziranje projekata,aktivnosti i manifestacija za djecu s ciljem postizanja njihovog što kvalitetnijeg razvoja,

– izdavanje publikacije iz područja svoje djelatnosti,sukladno zakonu,

– predlaganje mjera za zaštitu prava i poboljšanja uvjeta života djece i socijalno ugroženih osoba,

– predlaganje mjera za poboljšanje uvjeta u dječjim bolnicama i domovima,

– predlaganje mjera za razvoj sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast,razvoj i odgoj djece i provođenje istog,

– suradnja sa osnovnim školama te pružanje pomoći u podmirenju troškova izleta za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.

-suradnja s drugim udrugama humanitarnog i socijalnog karaktera

-razvoj volonterizma, odnosno volontiranje kao cilj i anganžman u radu udruge

-pomaganje i skrb o osobama s invaliditetom, te pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

-skrb i pomaganje mladima, odnosno osobama mlađe životne dobi.