[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

Udruga je osnovana 28.12.2012. u Osijeku na inicijativu skupine građana, pretežno vjerničke populacije koji su u sebi osjetili poziv za pomaganje najugroženijim slojevima našeg društva.
Sjedište udruge je u Bračkoj 140a u Osijeku, radno vrijeme ureda je utorkom i četvrtkom od 09-13 sati. U navedenom vremenu građani mogu donijeti donacije u hrani, odjeći, obući, igračkama i svemu ostalome. Socijalno ugrožene osobe se mogu prijaviti kao korisnici naše udruge, podijelu odjeće i obuće vršimo utorkom i petkom od 09-13 sati..

U 2013. godini, prvoj godini našeg djelovanja, podijelili smo više od 107 000 kuna, financijske i materijalne pomoći.

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ je od 01.10.2016.–30.09.2017. provodila projekt „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, koji se financirao u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomod za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD). Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ je u projektu podijelila pakete prehrambenih i higijenskih artikala za ukupno 2 500 obitelji ili 9 000 pojedinaca na području Osjeĉko-baranjske  županije, Brodsko-posavske,  Poţeško-slavonske, Virovitiĉko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Splitsko-dalmatinske županije. Ukupna vrijednost projekta je bila 8 000 205,85 kuna.

U našem djelovanju volimo otići do obitelji koja traži pomoć, vidjeti gdje žive, kakvi su njihovi problemi, porazgovarati s njima, pokušati im dati pravne ili financijske savjete, uputiti im koju toplu riječ ohrabrenja. Kroz naš smo rad vidjeli i doživjeli puno potresnih i teških situacija gdje su ljudi u jako teškim životnim situacijama, no ima i ohrabrujućih priča gdje smo svjedoci da su osobe u potrebi također spremne drugima pomoći.