[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina, a koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj invaliditeta) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz mjesečnu isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” provodi projekt “I ti si dio društva”, SF.3.4.11.01.0147 iz poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Osobe starije od 65 godina
  • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, i
  • Čiji mjesečni prihodi
   •  za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   •  za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 2. Odrasle osobe s invaliditetom
  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja  funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
  • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne  asistencije koju pruža osobni asistent i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Dokazna dokumentacija za:

 • osobe starije od 65 godina:
  • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijedosti iz kojeg je nedvojbeno utvrditi identitet i dob sudionika (za sve članove kućanstva navedene u Izjavi o broju članova kućanstva)
  • potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za  (za sve članove kućanstva navedene u Izjavi o broju članova kućanstva) i
  • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (preuzeti u Udruzi Putevi milosti)
 • odrasle osobe s invaliditetom:
  • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijedosti iz kojeg je nedvojbeno utvrditi identitet i dob sudionika (za sve članove kućanstva navedene u Izjavi o broju članova kućanstva)
  • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (preuzeti u Udruzi Putevi milosti)
  • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještaćenje, profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti

Iskaz interesa mogu podnijeti zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja Grada Osijeka, prigradskih naselja te Općine Čepin i Općine Bilje, a koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva.

Prijaviti se možete osobnim dolaskom u Kršćansku humanitarnu udrugu “Putevi milosti”, Bračka 146, 31 000 Osijek. Informacije telelefonski na broj 031/ 780-169 ili 091/ 617 89 87.