[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

Sav iznos  od startnine  ide za gladne

NAJAVA

Towerrunning  Croatia association pod  pokroviteljstvom   Towerrunning  world   association organizira   sportski  događaj   značajan  za  grad  Osijek.

Službeno su pozvani gradonačelnik  Osijeka Ivan Radić i predsjednik  Zajednice športskih udruga grada Osijeka Ivan Kos, kako bi svojim  prisustvom uveličali događaj. Prvenstvo službeno otvara šef sporta u  gradu  Osijeku Robert Seligman, proslavljeni  svjetski  gimnastičar.

DRUGA OSJEČANKA

 U RUN  UP AND  DOWN

ZA GLADNE

Prvenstvo   je događaj Towerrunning Tour.

Najava  obavljena  na svjetskoj web stranici Towerrunning  World   Association .image.png
image.png

image.png

Prvi  puta u svijetu službeno se organizira run up and down .

Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost i organizator  ne  snosi  bilo koju odgovornost  za  bilo koju štetu prije, za vrijeme i poslije utrke.

Prvo nastupaju  žene, a nakon toga nastupaju muškarci.

Mogu se natjecati osobe  mlađe od 18  godina uz suglasnost roditelja ili staratelja.

TORANJTRČANJE  CROATIA  UDRUGA  članica TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION  je jedino službeno globalno tijelo za natjecateljsko penjanje po stepenicama u  Hrvatskoj.

TORANJTRČANJE  CROATIA  UDRUGA  i Zajednice   sportskih  udruga  grada Osijek  I  Sport za sve  Hrvatska Osijeka 27.KOLOVOZA.2022.  organizira u Osijeku, Trg slobode 8  sa početkom u  09 sati  DRUGA  OSJEČANKU  U RUN UP  I AND  DOWN .

Osječanka je jedna od  200 službenih utrka  pod  pokroviteljstvom  Towerrunning World  Association.

Mogu se službeno natjecati svi.

Prijava : : email entuzijastazauvjek@gmail.com  ,

podaci : ime i prezime , datum rođenja ,država ,datum  uplate

Uplata startnine :  Kršćanska  humanitarna  udruga  PUTEVI  MILOSTI:

Bračka 140a, Osijek  

HR9823400091110558837  swift code: PBZGHR2X

Svrha uplate : startnina 50  Kuna

Sve informacije  na: facebook  BOŽIDAR DEODAT KREŠIĆ

STAROSNE  KATEGORIJE  : 18 – 34 godine i 35 godina na  više .UTRKE :  1 x 32  katova , ( GORE DOLJE  BEZ  LIFTA ) .

Sude verificirani suci za sportsku rekreaciju- towerrunning.

ZEMLJOMJERNIK d.o.o. za izmjeru i katastar  besplatno  izmjerio   visinu uspona 16  katova.

Svaki  sudionik utrke dobija  službenu TOWERRUNNING  WORLD ASSOCIATION   diplomu.

Direktor  utrka: Božidar Deodat Krešić, sudionik  4.Prvenstva  u  towerrunningu  u WARŠAVI ,  veteranski svjetski towerrunning  trkač, Telefon  +385 091 602 0007

Stalni službeni  fizioterapeut  Prvenstva  Josip  Štenc.

Svakog  volontera  očekujemo radosno.

HUMANITARIAN RACE FOR THE HUNGRY

The entire amount of the entry fee goes to the hungry ANNOUNCEMENT Towerrunning Croatia association under the auspices of the Towerrunning world association organizes a sporting event important for the city of Osijek.

Mayor Ivan Radić and President of the Association of Sports Associations of the City of Osijek Ivan Kos were officially invited to magnify the event with their presence.

championship is officially opened by the head of sports in the city of Osijek Robert Seligman, the world famous gymnast.

SECOND OSJEČANKA U RUN UP AND DOWN FOR THE HUNGRY

The championship is a Towerrunning Tour event. Announcement made on the Towerrunning World Association website.

For the first time in the world, a run-up and down is officially organized.

All competitors perform at their own risk and the organizer does not bear any responsibility for any damage before, during and after the race.

 Women  and men perform first and then men. Persons under the age of 18 can compete with the consent of a parent or guardian.

 TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION is the only official global body for competitive stair climbing in Croatia.

TORANJTRČANJE CROATIA UDRUGA i Zajednice sportskih udruga grada Osijek I Sport za sve Hrvatska Osijeka 27.AUGUST.2022. organizes in Osijek, Trg slobode 8 starting at 9 am SECOND OSJEČANKA IN RUN UP I AND DOWN.

Osijek is one of 200 official races sponsored by the Towerrunning World Association. Everyone can officially compete.

Login:: email entuzijastazauvjek@gmail.com, data: name and surname, date of birth, country, date of payment Entry fee payment: Christian humanitarian association ROADS OF GRACE: Bračka 140a, Osijek HR9823400091110558837 swift code: PBZGHR2X Purpose of payment: entry fee 50 Kuna

All information on: facebook BOŽIDAR DEODAT KREŠIĆ AGE CATEGORIES: 18 – 34 years and 35 years and older. RACE: 1 x 32 floors, (UP AND DOWN WITHOUT ELEVATOR).

Judge verified judges for sports recreation – towerrunning.

ZEMLJOMJERNIK d.o.o. for surveying and cadastre free of charge measured the height of the rise of 16 floors.

Each participant in the race receives an official TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION diploma.

Race director: Božidar Deodat Krešić, participant in the 4th Towerrunning Championships in WARSAW, veteran world towerrunning runner, Phone +385 091 602 0007

Permanent official physiotherapist of the Championship Josip Štenc.

 We look forward to each volunteer.