[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

U okviru projekta “Dobro upravljanje OCD-a za razvoj zajednice” u prostorijama Kršćanske humanitarne udruge “Putevi milosti” u Osijeku održane su edukacije zaposlenika i volontera udruge za kvalitetniji rad s osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama, tako da su 10 članova i/ili volontera udruge prošlo edukaciju u trajanju od 4 dana i steklo potrebna znanja.

Edukacije su održavali edukatori iz udruge Zvono iz Belišća.

Teme edukacija su bile: Filozofija inkluzije, Vrste i stupnjevi invaliditeta, Programi podrške za osobe s invaliditetom, Kvaliteta života, Aktivna podrška za osobe s invaliditetom i Osobno usmjereno planiranje podrške, Samozastupanje

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Kršćanske humanitarne udruge “Putevi milosti”.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr